Behandlingsforløbet

 

Hvad består et behandlingsforløb af ved Phytokost?

 

Et behandlingsforløb ved Phytokost er tilrettelagt individuelt efter dine behov, og kan gribe ting an som bl.a. allergi, intolerance, fordøjelsesproblemer og meget andet

Inden du beslutter dig for om du vil starte i et behandlingsforløb hos mig, så har du mulighed for at bestille en gratis forsamtale på 15 min., sådan at du få en indsigt i hvem jeg er og hvordan jeg arbejder.

Når du har besluttet dig for at starte i et forløb, så vil jeg gøre hvad jeg kan for at sætte mig ind i de problemer du kommer med, så dit behandlingsforløb kan blive så individuelt som muligt. Jeg tager mig god tid til at give dig viden og redskaber, så du føler dig motiveret og inspireret til at komme i gang med forløbet. Men det vigtigste er, at du selv er motiveret og deltager aktivt i behandlingsforløbet, for på den måde opnår vi, i et tæt samarbejde, de bedste resultater for dig.

Hvordan foregår vores første møde?

Inden vores første møde vil jeg bede dig om at udfylde nogle omfattende skemaer – spørgeskema, symptomskema og maddagbog, som hjælpe mig til at afdække problemstillingen. Det skal afleveres senest 2 dage inden vores første møde, da jeg på den måde, kan få en god indsigt i de helbredsproblemer du kommer med.

Der er mange forskellige ting, som kan spille ind på vores helbred – kostvaner, ernæringsstatus, livsstil, medicin, stress, infektioner, ubalance i fordøjelsessystemet, ophobninger af affaldsstoffer, påvirkninger fra miljøet. F.eks. kan maveproblemer påvirke vores afgiftningsfunktioner. Hvis afgiftningen er nedsat kan dette skabe blokeringer i energiproduktionen, eller skabe øget inflammation og deraf øget risiko for påvirkning af genmaterialet og udvikling af sygdom.

Hvad indeholder et behandlingsforløb?

I behandlingen benytter jeg mig af laboratorieanalyser, kost, kosttilskud, livsstilsændringer med det formål at fjerne belastninger og ubalancer i kroppen. Behandlingen bliver tilpasset den enkelte person, således at forløbet tilrettelægges individuelt og helhedsorienteret.

Vores møde varer 1 – 2 timer. Første gang vil spørgeskemaerne blive gennemgået og problemstillingen afdækket. Ud fra dig og de muligheder du har, vil vi sammen finde frem til hvilke ændringer der vil give dig det bedste forløb. En anbefaling af kost, kosttilskud vil blive udarbejdet og evt. nødvendige analyser vil blive foretaget.

Det efterfølgende møde anbefales efter 2 – 6 uger, og her vil der blive lavet en opfølgning på hvordan det går med de nye tiltag, og din oplevelse af det. Evt. justeringer af de første anbefalinger vil blive udarbejdet, hvis der er behov for det. Er der lavet en analyse, så bliver den gennemgået. Det er vigtigt af følge op på, om/når der sker en udvikling og om nye symptomer eller problemer kommer frem, når de primære problemer aftager.

Det er nemmere at spise sig til sundhed, end at helbrede sygdomme med medicin.